29 lipca, 2018 0

Dodawanie produktów na sklepy internetowe

Czyli o zapełnianiu sklepu dowodami rzeczowymi świadczącymi na korzyść sprzedawanego produktu.

Jeśli dziś mielibyśmy otworzyć sklep internetowy, to zapewne poprosilibyśmy hurtownika lub producenta o udostępnienie plików produktowych w formacie CSV/XML lub o udostępnienie wtyczki API i napisali odpowiedni skrypt pozwalający na automatyczne zaciągnięcie danych, tj. dowodów rzeczowych produktów, do których zalicza się dziś w głównej mierze zdjęcia, opisy i parametry techniczne. Dopiero wtedy, kiedy producent lub hurtownik odmówiłby dostępu do tego typu danych podjęlibyśmy się ręcznego wprowadzania danych produktowych. (Więcej o naszych usługach można przeczytać w tym miejscu)


Dodawanie zdjęć

Produkty do sklepu internetowego można wprowadzać automatycznie lub ręcznie. Jeśli zawodzi metoda automatyczna, tzn. np. wtedy kiedy producent nie udostępnia tego typu plików pozostaje wprowadzić zdjęcia i opisy ręcznie. Zaciągnięcie zdjęć produktowych nie powinno w zasadzie stanowić większego problemu, tak pod względem prawnym, jak i organizacyjnym. Oczywiście zależy to też od producenta, bowiem zdarzają się i tacy producenci, którzy nie pozwalają na dobrowolne rozpowszechnianie zdjęć. Niemniej jednak są to sporadyczne przypadki i zdecydowana większość producentów jeśli nie udostępnia to pozwala na powielanie zdjęć (któż nie chciałby skorzystać z darmowej reklamy). Co innego jednak jeśli zdjęcia nie są zrobione przez producenta, ale zostały one wykonane (lub zmodyfikowane) przez jakiegoś pośrednika. Niekiedy pośrednicy wkładają dużo pracy w poprawe wizerunku sprzedawanego produktu i niechętnie dzielą się wynikami swojej pracy. Zdjęcia należy więc zaciągać z pewnego źródła lub tworzyć nowe. Tak czy inaczej współcześnie to właśnie zdjęcie odgrywa bardzo dużą rolę w internetowej promocji produktu i warto poświęcić nieco więcej czasu na odpowiednie opracowanie tego materiału. Warto przy tym zwrócić uwagę na to, że zbudowanie ofery sklepowej w oparciu o zdjęcia o niepewnym pochodzeniu skutkować może problemami prawnymi w niedalekiej przysłości, a co za tym idzie marnotractwem czasu i pieniędzy. Poza tym z uwagi na rozwój algorytmów google, stosowanie tych samych zdjęć co konkurencja do promowania swoich produktów w internecie może prowadzić do spadku pozycji sklepu internetowego w wynikach wyszukiwania (choć niekoniecznie). Niemniej jednak przedstawienie produktów w nowy sposób może skutkować lepszym uwypukleniem ich walorów. Posiadanie własnych zdjęć produktów przełoży się na unikatowość oferty w grupie ofert o takich samich zdjęćiach.

Dodawanie opisów

W sklepach internetowych produkty przedstawia się za pomocą zdjęć i opisów. Opisy dzieli się na charakterystyki i specyfikacje. Specyfikacje techniczne sa niezbędnym elementem opisu wszystkich produktów w sklepach internetowych. Specyfikacje technieczne pozwalają bowiem, rozróżnić produkty między sobą. Dodawanie specyfikacji technicznych produkktów do sklepu internetowego wymaga nade wszystkim dokładnego określania walorów produktów. Wszelkie błędy mogę skutkować reklamacjami, a co za tym idzie dodatkowymi kosztami sprzedaży. Specyfikacje techniczne warto wprowadzać w pierwszej koleności razem ze zdjęciami. W późniejszym czasie można zająć się charakterystyką produktów.

Problematyka charakterystyk produktów, tj. opisów właściwych spełniających cele promocyjne jest dość skomplikowana bowiem, treści te pełnią funkcję informacyjną, zachęcającą oraz pozycjonującą. Zanim wprowadzi się charakterystyki produktów należy dobrze przemyśleć ich treść aby nie spowodować niepotrzebnych strat w czasie.

  • Charakterystyka produktu powinna zawierać oryginalną treść, która nigdy wcześniej nie została wpisana do Internetu. (oryginalna treść w Internecie jest niczym świeża powietrze dla miasta). Powielenie treści, np. z aukcji internetowych lub z innego sklepu skutkować będzie spadkiem pozycji sklepu w wynikach wyszukiwania, a w najgorszym przypadku nałożeniem trwałego lub czasowego filtra na strony sklepu internetowego.
  • Treści charakterystyk nie mogą też powtarzać się w obrębie struktury sklepu internetowego. Kolejny produkt nie może mieć takiego samego opisu jak poprzedni bowiem, przyniesie to taki sam niepożadany skutek jak w przypadku skopiowania opisu z innego serwisu internetowego. Już lepiej nie dodawać żadnych opisów aniżeli je powielać. Ludzie i tak rzadko kiedy czytają tego typu treści promocyjne, częściej opierając swoje decyzje na analize danych technicznych i zdjęciach.
  • Nie oznacza to jednak, że dobry opis nie ma wpływu na poziom sprzedaży, wręcz przeciwnie, ma i to znaczący. Oryginalna i dobrze napisana charakterystyka produktu zarówno pośrednio (poprzez wzrost pozycji strony w wyszukiwarce), jak i bezpośrednio poprzez wzrost leadów (wejść) przyczynia się do wzrostu sprzedaży.
  • Niemniej jednak z uwagi na przepełnienie wyszukiwarek internetowych treścią i wzrost znaczenia innych kanałów komunikacji coraz większą siłę przebicia nabierają inne dowody rzeczowe, takie jak zdjęcia, infografiki czy krótkie filmiki instruktarzowe. Dlatego też niekiedy warto zastanowić się czy aby nie bardziej opłacalnym będzie położenie nacisku na rozwój innych form promocji, aniżeli opis produktu, takich jak np. filmy instruktarzowe.

Produkty na sklep internetowy można dodać na dwa sposoby, w sposób właściwy i w sposób niewłaściwy. Zazwyczaj ci, którzy się za nadto spieszą popełniają podstawowe błędy i robią to w sposób niewłaściwy. Podstawowy błąd polega na powieialniu opisów i na nieodpowienim budowaniu linków. Jeżeli więc nie chce się inwestować większych pieniędzy w oryginalne fotografie czy opisy, tak należy zadbać o pobranie zdjęć z pewnego źródła i bezbłędne wprowadzenie specyfikacji.

Tempo w jakim można dodać zdjęcia i wklepach specyfikację zależy od wielu czynników, a w głównej mierze od:

  • przygotowania zdjęć
  • instrukcji
  • ilości kliknięć i przejść
  • szybkości pracy aplikacji / internetu
  • czynnika ludzkiego

Odpowiednie przygotowanie materiałów, a zwłaszcza obróbka graficzna zdjęć i przejrzyście opisane specyfikacje znacząco ułatwiają i tym samym przyspieszają pracę. Bardzo ważne jest prześledzenie procesu dodawania produktu do sklepu internetowego i zaradzenie problemom pojawiającym się w tzw. wąskich gardłach. Przygotowanie takiej instrukcji procesowo-zadaniowej pełni nie tylko funkcję szkoleniową, ale i pozwoli na obliczenie czasów, a co za tym idzie kosztów operacyjnych. Ilość kliknięć, przejść i czynności koniecznych do wykonania ma (poza tempem pracy aplikacji / internetu i człowieka...) zasadniczy wpływ na tempo pracy, a co za tym idzie koszt dodawania produktów do sklepu internetowego.

Na drugą połowę sukcesu składają się: tempo pracy aplikacji, prędkość połączenia internetowego, jego stabilność, a także chęć do pracy, odporność na monotonoość osoby zatrudnionej do wprowadzania produktów do sklepu internetowego. Dodawanie produktów jest czynnością wymagającą wykonywnia powtarzalnych czynności, a co za tym idzie bardzo ważna jest możliwość zachowania odpowiedniego rytmu pracy. Dodawanie produktów na sklepy internetowe jest bardzo monotonną pracą, na co jest tylko jedna odpowiedź: godziwa płaca.

To, ile wynosi jednostkowy koszt dodania produktu, a co za tym idzie, to ile kosztuje dodanie wszystkich produktów i zapełnienie sklepu internetowego zależy w głównej mierze od ustalonej stawki godzinowej. Osoba zlecająca budowę sklepu powinna przynajmniej w przybliżeniu znać średni czas dodania jednego produktu i ilość produktów, które można dodać w trakcie jednego dnia pracy. Niemniej jednak niekiedy bardzo trudno jest określić średni czas dodawania produktów do sklepu internetowego, dlatego warto korzystać ze środków kontroli pracy, np. video-kontroli. Więcej o wideo kontroli stosowanej przez web3promagraco można przeczytać w niniejszym artykule.

Michał Chechelski