web3promagraco Michał Chechelski

Wizja

Sprzedaż internetowa będzie dominować nad sprzedażą tradycyjną. Tradycyjne sklepy staną się w większości punktami odbioru produktów zamawianych przez Internet. Sklepy internetowe przeinaczą się z organiacji stanowiskowych na organizacje procesowe. Pod opieką niezależnych organizacji znajdować się będą całe, tradycyjne rozumiane działy zadaniowe. Inne organizacje zajmować się będą obsługą magazynu, inne obsługą klienta, jeszcze inne marketingiem sklepu internetowego. Wydzielanie tego typu prac i zlecanie ich wyspecjalizowanym firmom będzie niczym innym jak budową organizacji hierarchicznej w obrębie organizacji sieciowej. Względnie niezależne od siebie jednostki wchodzące w skład sieci, będą zyskiwać przewagę nad tradycyjnymi działami poprzez prowadzenie działań bardziej zoptymalizowanych i nastawionych na zysk. Sprzedaż internetowa będzie ulegać strukturalnej przemianie.

Misja

Misją firmy web3promagraco jest pośrednie wpływanie na wzrost sprzedaży internetowej poprzez rozbudowę kanałów sprzedażowych, dywersyfikację kanałów dystrybucji internetowej, oraz optymalizację i pozycjonowanie ofert handlowych w Sieci. Wykonywanie pomocniczych prac programistycznych i marketingowych na serwisach aukcyjnych i sklepach internetowych. Zajmowanie się wprowadzaniem danych (ang. data entry), a w tym nade wszystko budowaniem kont sprzedażowych, projektowaniem stron produktowych (Landing Page) i wdrażaniem sklepów internetowych. Na co dzień wystawianie aukcji, dodawanie produktów, wdrażanie struktur sprzedażowych, personalizacja stron produktowych.

Cele

Celem firmy web3promagraco na rok 2019 jest uporządkowanie półek usługowych i utrwalenie ich wysokiej pozycji w wyszukiwarce internetowej Google. Celem web3promagraco jest zbudowanie usługi kompleksowej zaspokajającej potrzeby ambitnego klienta. Naszym celem jest zdobycie klienta strategicznego i podniesienie przychodów ze świadczonych usługi o 100% do końca 2019 roku.

Przedmiot

Zajmujemy się konfiguracją kont sprzedażowych na serwisach aukcyjnych i sklepów internetowych. Poza konfiguracją podejmujemy się personalizacji kont sprzedażowych i sklepów on-line. Naszą domeną są prace przy wystawianiu aukcji i uzupełnianiu kart produktowych na sklepach internetowych. W ramach prac na serwisach aukcyjnych i sklepach internetowych podejmujemy się kreacji opisów produktowych i obróbki graficznej zdjęć. Wykonujemy też prace związane z pozycjonowaniem kont sprzedażowych i sklepów internetowych poprzez pisanie artykułów SEO na blogach sklepowych i blogach zewnętrznych. W ramach tych samych prac stawiamy też strony produktowe i przeprowadzamy działania marketingowe na portalach społecznościowych i forach internetowych.

Nasi klienci

I zrealizowane projektyOrganizacja współpracy

Kontakt

Każda współpraca rozpoczyna się od kontaktu. Kontaktując się z nami po raz pierwszy, prosimy o przedstawienie charakterystyki pracy. Ważne jest otwarcie 1-2 kanałów kontaktowych. Preferujemy kontakt mailowy, telefoniczny i przez Skype. Rozliczenia i faktury wysyłamy mailowo. Pytania wymagające szybkiej odpowiedzi staramy się zadawać przez mail. Otwieramy też inne kanały komunikacyjne wygodne dla klienta.

Instrukcja

Poza utrzymywaniem otwartych kanałów ważne jest przedstawienie nam pisemnej instrukcji przedstawiającej schemat procesu wykonania określonego zadania w ujęciu czynnościowym. Prosimy o opisanie tego, co należy zrobić w taki sposób, w jaki sami Państwo wykonalibyście to działanie.

Materiały

Prosimy o przesłanie materiałów niezbędnych do wykonania zadania lub informacji na temat tego, w jaki sposób i gdzie materiały takie mamy zbierać / szukać?. Jeżeli materiały te wymagają obróbki, również prosimy o tego typu informację.

Klucze

Jeżeli już wszystko jest "teoretycznie dogadane" prosimy o przesłanie kluczy do serwisu. Jeżeli to możliwe prosimy o wydzielenie kompetencji. Nie wykonujemy innych działań, nawet z pozoru najbardziej oczywistych, które nie są określone w instrukcji. W razie wątpliwości zadajemy adekwatne pytanie.

Wdrożenie

Potrzebujemy trochę czasu, zazwyczaj jeden dzień na wdrożenie się, tj. przerobienie instrukcji w kontekście rzeczywiście wykonanych działań, poznać specyfikację procesu oraz charakterystykę produktów. W tym czasie możemy prosić o dodatkowe wyjaśnienia, zadawać pytania mailowo lub telefonicznie.

Kontrola

Prosimy o kontrolowanie procesu pracy, zwłaszcza w jej początkowej fazie, aby uniknąć prostych i powtarzalnych błędów mogących skutkować niepotrzebną stratą czasu. Prosimy o wskazywanie popełnianych błędów, aby usprawnić proces uczenia się na błędach. Wykonujemy pracę w sposób skoncentrowany i sumienny, ale jesteśmy tylko ludźmi, którym zdarzają się błędy.

Praca ciągła

Po wdrożeniu i korekcie błędów powinniśmy móc zacząć pracować ciągiem. Pracujemy od 5 do 10 godzin dziennie. Od poniedziałku do soboty (czasami też w niedzielę) w godzinach od 7:00 do 15:00 - 17:00, czasami też między 19:00 a 24:00.

Terminy

Prosimy o ustalanie deadline lub wskazywanie na tempo prac. Pracujemy dla kilku firm. Zazwyczaj przyjmujemy zlecenia, które zajmują nam 4-5 dni pracy. Dlatego prosimy o ustalenie terminu rozpoczęcia pracy z 2-3 dniowym wyprzedzeniem pozwalającym na dokończenie zlecenia.

Rozliczenie

Zawsze wtedy, kiedy pracujemy nad Państwa zleceniem, pod koniec tego dnia pracy lub po wykonaniu określonego zadania wysyłamy rozliczenie. Rozliczenie przedstawia liczbę godzin lub liczbę wykonanych działań wraz z ceną cząstkową oraz końcową. Rozliczenie ma charakter informacyjny. Pod koniec miesiąca wystawiamy fakturę VAT, którą należy opłacić w terminie do 10 dni.

FAQ

Czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Wykonujemy usługi polegające w głównej mierze na wprowadzaniu mniej lub bardziej skomplikowanych danych, które tworzymy, kreujemy lub otrzymujemy gotowe. Nasza praca to równanie, na które składa się wiedza i czas. Nasze wyceny odzwierciedlają cenę 15 zł netto + VAT za godzinę. Przyjmujemy rozliczenie akordowe (czynność / cena) lub za godzinę pracy. Bardziej szczegółowy kosztorys -->>

Zazwyczaj nie, ale jeśli klient tego sobie życzy to jak najchętniej. Współpraca między firmami bazuje zazwyczaj na Kodeksie Cywilnym, choć forma pisemna umowy nie jest wymagana, tak o zachowanie formy pisemnej można zadbać poprzez prowadzenie korepondencji mailowej. Zazwyczaj bazujemy na obopólnym zaufaniu, ograniczonej kontroli, dobrej organizacji pracy i monitorowaniu jej wyników.

Dbamy o bezpieczeństwo danych naszych klientów poprzez utrzymywanie dobrego oprogramowania antywirusowego. Nie zapisujemy też żadnych danych na dyskach komputerów. Nie współpracujemy z osobami trzecimi. Ściśle stosujemy się do wytycznych i instrukcji. Nie wykonujemy innych działań. Pozwalamy na monitorowanie naszej pracy.

Wtedy, kiedy wykonujemy dla Państwa pracę, każdorazowo pod koniec dnia pracy wysyłamy mail, w którym zawieramy raport z pracy, plik z roliczeniem kosztowo-czasowym oraz link do pliku kontrolnego. Plik kontrolny to plik z nagraniem video całego czasu pracy poza kilkoma pierwszymi i ostatnimi minutami, w trakcie których następuje otwarcie i zamknięcie pracy. Link do pliku kontrolnego otrzymują Państwo w mailu. Link prowadzi do dysku internetowego MyAirBridge.com. Plik można pobrać po 1-2 godzinach od zakończenia pracy, tyle bowiem trwa czas ładowania się pliku. Zapis jest dostępny przez 36 godzin. Po tym czasie jest usuwany z pamięci dysku internetowego. Plik kontrolny jest nieprzetworzony. Plik otwiera się za pomocą programu FlashBack Express 5 Recorder. Plik pełni funkcję kontrolną i dyscyplinarną. Plik kontrolny wykonywany jest na użytek wewnętrzny, jego rozpowszechnianie jest wzbronione.

Zawsze po wykonaniu zadania lub po wykonaniu jego części (pod koniec dnia pracy) wysyłamy rozliczenie w ujęciu czasowo-kosztowym w pliku exel. Pod koniec miesiąca wystawiamy fakturę VAT za wykonane usługi, która zawiera wykaz ilościowy i kosztowy wykonanych działań.

Masz pytania?

Nasze biuro i stanowiska pracy


biuro firmy web3promagraco
biuro firmy web3promagraco