kontrola pracy zdalnej
20 june, 2017 13

Plik kontrolny "WIDEO WORKER"

Firma web3promagraco wykonuje usługi zdalne z zakresu pomocniczych prac programistycznych i marketingowych. Przyjmujemy rozliczenia akordowe lub godzinowe. W przypadku rozliczeń godzinowych stosujemy kontrolę czasu pracy określaną przez nas mianem "Wideo Worker".

Zlecenia wykonujemy zdalnie. Każdą realizację monitorujemy poprzez nagrywanie ekranu monitora. Nagranie trafia do klienta, który może je przeglądać na komputerze następnego dnia. Jest to bowiem pełny, najczęściej ośmiogodzinny zapis czasu pracy.

Praca wykonywana jest na odległość za pomocą narzędzi informatycznych - internetu, komputera, programów i aplikacji. Praca rozliczana jest na dwa sposoby: za godzinę albo akordowo (za wykonaną akcję).

Rozliczenie dzienne i fa VAT

web3promagraco Michał Chechelski wykonuje pomocnicze prace programistyczne i marketingowe w sposób zależny od ustalonych ram, w sposób ciągły, cykliczny lub terminowy. Pod koniec dnia (jeżeli akurat tego dnia wykonywana była praca na rzecz Państwa firmy) wysyłane jest rozliczenie w pliku OpenOffice Calc i Adobe Acrobat Reader DC. Rozliczenie przedstawia wyliczenie ilościowo-jakościowe obrazujące czas wykonywanej pracy lub ilość i jej koszt. Rozliczenie ma charakter orientacyjny i stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT, którą firma web3promagraco wystawia pod koniec miesiąca lub pod koniec świadczenia usług.

Plik kontrolny WIDEO WORKER

Wraz z rozliczeniem otrzymują Państwo link do pliku kontrolnego. Plik jest do pobrania z dysku wirtualnego znajdującego się w chmurze MyAirBridge.com po naciśnięciu w link. Plik można pobrać przez 36 godzin. Po tym czasie jest usuwany z pamięci. Plik otwiera się za pomocą darmowego programu FlashBack Express 5 Recorder. Plik zawiera nagranie z czasu pracy. Nie zawiera kilku pierwszych i ostatnich minut, w trakcie których następuje proces logowania. Plik pełni funkcję kontrolną i dyscyplinarną.

Michał Chechelski

Nagranie testowe