FAQ

Czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Wykonujemy usługi polegające w głównej mierze na wprowadzaniu mniej lub bardziej skomplikowanych danych, które tworzymy, kreujemy lub otrzymujemy gotowe. Nasza praca to równanie, na które składa się wiedza i czas. Nasze wyceny odzwierciedlają cenę 15 zł netto + VAT za godzinę. Przyjmujemy rozliczenie akordowe (czynność / cena) lub za godzinę pracy. Bardziej szczegółowy kosztorys -->>

Zazwyczaj nie, ale jeśli klient tego sobie życzy to jak najchętniej. Współpraca między firmami bazuje zazwyczaj na Kodeksie Cywilnym, choć forma pisemna umowy nie jest wymagana, tak o zachowanie formy pisemnej można zadbać poprzez prowadzenie korepondencji mailowej. Zazwyczaj bazujemy na obopólnym zaufaniu, ograniczonej kontroli, dobrej organizacji pracy i monitorowaniu jej wyników.

Dbamy o bezpieczeństwo danych naszych klientów poprzez utrzymywanie dobrego oprogramowania antywirusowego. Nie zapisujemy też żadnych danych na dyskach komputerów. Nie współpracujemy z osobami trzecimi. Ściśle stosujemy się do wytycznych i instrukcji. Nie wykonujemy innych działań. Pozwalamy na monitorowanie naszej pracy.

Wtedy, kiedy wykonujemy dla Państwa pracę, każdorazowo pod koniec dnia pracy wysyłamy mail, w którym zawieramy raport z pracy, plik z roliczeniem kosztowo-czasowym oraz link do pliku kontrolnego. Plik kontrolny to plik z nagraniem video całego czasu pracy poza kilkoma pierwszymi i ostatnimi minutami, w trakcie których następuje otwarcie i zamknięcie pracy. Link do pliku kontrolnego otrzymują Państwo w mailu. Link prowadzi do dysku internetowego MyAirBridge.com. Plik można pobrać po 1-2 godzinach od zakończenia pracy, tyle bowiem trwa czas ładowania się pliku. Zapis jest dostępny przez 36 godzin. Po tym czasie jest usuwany z pamięci dysku internetowego. Plik kontrolny jest nieprzetworzony. Plik otwiera się za pomocą programu FlashBack Express 5 Recorder. Plik pełni funkcję kontrolną i dyscyplinarną. Plik kontrolny wykonywany jest na użytek wewnętrzny, jego rozpowszechnianie jest wzbronione.

Zawsze po wykonaniu zadania lub po wykonaniu jego części (pod koniec dnia pracy) wysyłamy rozliczenie w ujęciu czasowo-kosztowym w pliku exel. Pod koniec miesiąca wystawiamy fakturę VAT za wykonane usługi, która zawiera wykaz ilościowy i kosztowy wykonanych działań.

Masz pytania?