Optymalizacja Tytułów Aukcyjnych

+ Konfiguracja Pricewizard

Ostatnia aktualizacja: 11-2021

Zasady, którymi kieruje się wyszukiwarka Allegro są równe zasadom kalibracji PriceWizard i zasadom optymalizacji tytułów aukcji internetowych.

W wyszukiwarkach serwisowych, takich jak Allegro, rola tytułu jest nadrzędna w procesie pozycjonowania ofert handlowych. Drugorzędne znaczenie ma cena i miniaturki. Optymalizacja wewnętrzna ma trzeciorzędne znaczenie (nieco większe w przypadku przedmiotów droższych).

Panuje słuszne przekonanie co do tego, że klient na Allegro wie czego chce. To znaczy, że klient jest świadomy tego, co chce kupić i szuka określonego przedmiotu. Zazwyczaj tak jest. Można powiedzieć, że w większości przypadków tak jest. Stąd sprzedawca powinien się nastawiać na właśnie takiego klienta. Pozostały procent zakupów wynika z tzw. sprzedaży krzyżowej. Oczywiście nie oznacza to, że na Allegro nie ma tzw. szperaczy, ale nawet jeśli ludzie dążą do zawężenia swojego procesu zakupowego i przeglądają różne produkty w poszukiwaniu tego jedynego modelu, to (proszę mi wierzyć)... lepiej jest przeszukiwać katalog, którego nazwy są zrozumiałe i przekazują istotne treści.

Bardzo ważne jest, aby zrozumieć, że wyszukiwarka serwisu internetowego Allegro jest wrażliwa na określone frazy, znaczniki i sposób ich wpisywania. Mało tego, właśnie ten algorytm wyszukiwarki Allegro jest w rzeczy samej wyznacznikiem algorytmu pozycjonowania aukcji po tytule. Innymi słowy, warunki wyszukiwania przekładają się na warunki, którymi sprzedawca powinien kierować się podczas tytułowania swoich aukcji. Te same zasady obowiązują też w przypadku kalibracji PrizeWizard.

Przy czym należy pamiętać, że jest to jeden z najstarszych algorytmów, na który nałożono już algorytmy ilościowe, cenowe i ostatnio: algorytm trafności. Rola tytułu aukcji uległa więc pomniejszeniu. Teraz ważniejsze od tytułu i ceny jest przede wszystkim spełnianie warunków Super Sprzedawcy (ponad nim górują jedynie strefy marek i sklepu Allegro).

Celem kalibracji PrizeWizard jest dokładna / szczegółowa czy wąska segmentacja aukcji do tego poziomu, aż w wynikach kalibracji obok tej aukcji znajdą się konkurencyjne produkty tego samego marki, rodzaju i typu / serii / specyfikacji. Kalibracja musi być dokładna, aby wykluczała produkty innego typu / serii / specyfikacji... I zarazem na tyle szeroka, aby "łapała" inaczej skonstruowane tytuły tych samych produktów (tj. tożsamych pod względem marki, rodzaju, typu, serii i specyfikacji). Wszystko rozchodzi się więc o właściwe wprowadzenie tytułu do programu PrizeWizard, a w tym nade wszystko o umiejętne stosowanie zasad, którymi posługuje się wyszukiwarka Allegro.

Licz litery!

Zacznijmy może od mało istotnej informacji, że w wyszukiwarce Allegro możesz wpisać do 10 słów stanowiących kryterium wyszukiwania. Zważywszy na to, że tytuł aukcji Allegro może mieć do 50 znaków, to teoretycznie możemy użyć maksymalnie 10 słów po 4 litery. Nikt oczywiście nie układa tytułów według takiego wyznacznika, ale ograniczenie to może być pomocne w trakcie kalibracji PrizeWizard.

*Gwiazdki!

O ile maksymalna ilość słów do wyszukiwania / kalibracji i optymalizacji, jest w praktyce mało istotna, tak używanie gwiazdki (*) ma zasadnicze znaczenie dla kalibracji PrizeWizard. Gwiazdka zastępuje dowolny fragment wyrazu. Wpisując zatem świecz*, otrzymasz wyniki zawierające słowa: świeczka, świeczki, świecznik itp. Warto przy tym pamiętać, że gwiazdka działa na końcu co najmniej 3-literowych wyrażeń.

W trakcie kalibracji PrizeWizard gwiazdkę stosuje się w głównej mierze po to, aby "złowić w sieć" te tytuły, w których znajdują się różne odmiany wyrazów. Innymi słowy, jeśli w tytule nasze produktu równie dobrze mogą zostać użyte słowa takie, jak: łóżko, łóżka, łóżek, łóżeczko, łóżeczek, to aby złowić wszystkie produkty konkurencji należy ograniczyć zapytanie w PrizeWizard do: łóż*. Oczywiście jest to bardzo prosty przykład nieobejmujący innych elementów tytułu, ale jeśli nawet ułożymy cały tytuł: Materac 200 100 łóż*, to dostrzeżemy, że jest to najważniejsze ograniczenie, choć w wyszukanie w PrizeWizard może wymagać dodatkowego zorientowania na wymiary (poprzez wzięcie ich w nawias, o czym dalej).

Allegro obejmuje różne odmiany wyrazów, ale tylko przez przypadki. Wyszukiwarka Allegro nie obejmuje liczb mnogich, co oznacza, że słowa takie jak: "zegarek" i "zegarki", to dwa różne słowa, i słowa "zegarek" w liczbie pojedynczej jest prawidłowe.

" – " Minus

Minus użyty przed wyrazem wyklucza go z wyników. Przykładowo wpisując: "długopis -czerwony", otrzymamy wyniki, w których nie będzie tytułów zawierających tych dwóch wyrazów. Czyli de facto w wynikach nie będzie aukcji, na których sprzedawane są czerwone długopisy. Choć minusów i gwiazdek nie stosuje się w trakcie szperania po Allegro (chyba, że jest się zapalonym programistą), tak są one niezbędne do prawidłowej kalibracji PriceWizard.

"..." Cudzysłów

Wyszukiwarka Allegro reaguje na cudzysłów, którego nadanie zwiąże znajdujący się w jego obrębie wyraz. Allegro uzna, że poszukujesz dokładnej frazy. Jeśli więc wpiszemy "kot", to w wynikach nie pojawią się tytuły zawierające słowa takie jak: kotek czy koteczek. Stosowanie cudzysłowu w ramach kalibracji skutkować będzie drastycznym ograniczeniem ilości aukcji konkurencji.

(...) Nawias

Wyszukiwarka Allegro jest czuła na nawiasy. Dla wyszukiwarki nawias oznacza, że w wynikach chcesz mieć którekolwiek ze słów, jakie znajdują się w nawiasie. Innymi słowy, jeżeli w nawiasie znajdują się słowa: (kot albo pies), to w wynikach wyszukiwania na Allegro, jak i w kalibracji PrizeWizard znajdą się takie aukcje, w których tytule sprzedawca wpisał wyraz kot (a także kotek, kotku, itp.), oraz wyraz: "albo"... A także wyraz "pies" (i tytuły, w których wyraz pies występuje w odmianach przez przypadki).

Znaki specjalne ";,./"

Wyszukiwarka Allegro nie bierze pod uwagę znaków specjalnych tj. !@#$%^∗()_+⟨⟩?,./|\[]{}=-... Co znaczy, że użycie tych znaków zostanie zignorowane, pominięte i jednocześnie zastąpione przez spację (da podwójne wyniki). W konsekwencji, jeżeli np. nie ma przerwy między wyrazami, a pomiędzy wyrazami jest znak specjalny, to wyrazy te zostaną zinterpretowane jako dwa oddzielne wyrazy. Czyli, np. jeśli w wyszukiwaniu, kalibracji PrizeWizard i tytule użyte zostanie wyrażenie "kot/pies" (oczywiście bez cudzysłowu), to zostanie ono zinterpretowane przez Allegro jako "kot (i) pies" (oczywiście bez cudzysłowu). Niemniej, jednak jeśli ktoś w tytule aukcji, jak i wyszukiwaniu czy kalibracji Prizewizard pomyli się i napisze kotpies (to tak na marginesie tego wątku), to Allegro zinterpretuje to zapytanie zarówno jako: "kotpies" (i odmiany przez przypadki, jak "kotpieska") oraz jako kot pies... I uwaga! Jako: "kot/pies". Tzn. jeżeli ktoś w tytule aukcji napisze kot/pies, to będzie to równoznaczne z "kot pies" i "kotpies" (oraz wszelkie odmiany przez przypadki poza wołaczem i poza liczbą mnogą, z którą wyszukiwarka Allego sobie nie radzi).

Podobnie jak znaki specjalne, znaczniki HTML (np. te ⟨ ⟩ itp. ) są pomijane przez wyszukiwarkę. Wynika to m.in. z potrzeby zachowania bezpieczeństwa przed włamaniami hakerskimi.

Polskie znaki

Wyszukiwarka jest "niewrażliwa" na polskie znaki, co oznacza, że ich używanie zarówno przez konsumenta, jak i wprowadzenia polskich znaków w tytule aukcji przez sprzedawcę, jest bezcelowe dla twardego SEO. Piszę jednak dla twardego bowiem, z kulturowego i językowego punktu widzenia bardzo ważne jest, aby przynajmniej sprzedawca zwracał uwagę na czynniki miękkie. Niemniej, jednak jeśli w tytule jest np. "zl" zamiast "zł" to nie trzeba specjalnie tego poprawiać.

Spacja w tytule / łączenie i dzielenie słów

Używanie spacji w tytule ma zasadnicze znaczenie dla wyników wyszukiwania na Allegro, kalibracji PrizeWizard oraz dla optymalizacji tytułów aukcji pod względem SEO. Spację w tytule można zastąpić znakiem specjalnym, którego wyszukiwarka nie czyta, tj. zamienia na spację. Dzięki temu nie trzeba robić przerwy w wyszukiwaniu, kalibracji, czy tytule aukcji pomiędzy np. XL/XXL. Zapis prawidłowy: XL/XXL. Zapis nieprawidłowy: XL / XXL (marnowanie przestrzeni).

Wyszukiwarka Allegro rozumie niektóre ludzkie błędy i potrafi być domyślna. Jeśli wpiszemy "kotpies", to będzie szukała tytułu aukcji "kot[o]psa"..., kota i psa (jeśli te dwa wyrazy występują obok siebie na co najmniej jednej aukcji, a my wpiszemy je w wyszukiwarkę bez spacji, to wyszukiwarka i tak je znajdzie).

Domyślność wyszukiwarki Allegro jest ograniczona. Jeśli w tytule aukcji będzie dłuższy ciąg cyfr/liter/wyrazów nierozdzielonych spacją albo znakiem specjalnym, a my wpiszemy do wyszukiwarki jedynie część z tego ciągu, np. 1234 z 1234567890, to wyszukiwarka nie znajdzie aukcji, gdzie w tytule będzie 1234567890.

Słowa wykluczone

Wyszukiwarka Allegro wyklucza niektóre słowa z wyników wyszukiwania, stąd stosowanie niektórych słów w tytule aukcji jest bezcelowe. Do grupy słów, które są pomijane przez wyszukiwarkę, należą: ale, amp, aukcjach, aukcje, aukcji, bardzo, bez, co, dla, do, inne, innych, jak, jako, jest, jeśli, jeżeli, która, komentarze, konta, kontakt, konto, koszt, które, licytacji, lub, ma, mam, masz, mnie, moich, moje, mojej, możliwość, można, na, nie, od, odbiór, opis, oraz, po, pobraniem, polecam, proszę, przed, przedmiotem, przesyłki, przez, przy, pytania, również, są, serdecznie, się, sobie, sprzedania, stan, stron, stronie, także, tego, tej, tel, to, tylko, tym, uwaga, więcej, witam, wpłacie, wszystkie, wysyłam, wysyłki, wysyłki, za, zapraszam, ze, zł, zobacz, że...

Ponadto nie można stosować w tytule aukcji słów sugerujących podobieństwo do innych marek (np. jak Casio) i nie można wpisywać nazw marek, do których nie ma się praw autorskich (ochrona praw autorskich), gdyż może to skutkować banem. Do słów, na które jest wrażliwy support Allegro, zalicza się też wyrazy: HIT! Szybko! Tanio!. Ogólne zalecenie jest takie, że tytuł powinien opisywać produkt, a nie korzyści wiążące się z jego zakupem. PS. Dublowanie tytułów też nie jest wskazane.

Ważna informacja dla sprzedawców wystawiających aukcje w kategorii Tylko dla dorosłych . Wyszukiwarka nie uwzględnia przedmiotów z tej kategorii. Stąd pozycjonowanie tych aukcji po tytule jest mocno ograniczone.
osoba do wystawiania aukcji internetowych

Michał Chechelski jest webmasterem z ponad 10 letnim stażem. Z wykształcenia specjalista ds. zarządzania i marketingu. Z doświadczenia zawodowego webmaster i copywriter. Właściciel firmy web3promagraco. Realizuje prace z zakresu dywersyfikacji kanałów dystrybucji internetowej – wystawia aukcje internetowe, dodaje produkty na sklepy, wykonuje konfiguracje, stawia sklepy internetowe i je pozycjonuje. Pracuje samodzielnie lub w zespole projektowym.