Wyszukiwanie informacji (ang. researching)

W zasadzie to takie usługi, jak researching. copywriting, data enter, czy np. obróbka graficzna... są usługami występującymi najczęściej przy okazji świadczenia bardziej skomplikowanych usług programistycznych i marketingowych. Realizowane przez nas zamówienia wymagają bowiem często zebrania i przetworzenia dodatkowych informacji. Niekiedy jednak zachodzi potrzeba zbudowania bazy danych, zebrania zdjęć, wyszukania lepszych opisów lub wykonania innych prac wymagających myślenia analitycznego i intuicji. Wyszukiwanie informacji w Internecie wynika zazwyczaj z występowania jakiejś luki w psychical evidence, której uzupełnienie przyczyni się do podniesienia sprzedaży.


Ile kosztuje wyszukiwanie informacji?

Koszt zbierania danych jest wprost proporcjonalny do czasu, który należy zainwestować w ich znalezienie, a ten wyceniamy na 15 zł netto + VAT (23%). Istnieje też możliwość rozliczenia akordowego. W takim przypadku koszt researchingu internetowego ustalany jest indywidualnie w procesie negocacji.