Analiza trendów rynkowych

tradewatch, terapeak, pricewizard

Ostatnia aktualizacja: 12-2022

Współczesny handel opiera się na handlu elektronicznym, a ten coraz częściej organizowany jest w oparciu o zasady gospodarki cyrkularnej. Gospodarka cyrkularna to zjawisko stosunkowo nowe, które teoria ekonomii dopiero stara się sobie uporządkować. Dużo wyraźniej widać w jej ramach, że gospodarka jest zespołem naczyń połączonych. W gospodarce cyrkularnej naczynia te łączy się w ciągi dostawczo-sprzedażowe za pomocą integratorów o większej lub mniejszej modułowości. W ramach integratorów (e-magazynów i sklepów internetowych) tworzy się katalogi produktów, które następnie automatycznie, półautomatycznie lub ręcznie wystawia w różnych kanałach dystrybucji internetowej (na serwisach aukcyjnych lub sklepach internetowych). W gospdoarce cyrkularnej tradycyjna rola detalisty ustępuje roli handlowca. Skoncentrowanie na jednym kanale dystrybucji zastępuje dywersyfikacja kanałów dystrybucji internetowej. Zamiast handlować w jednej branży, szuka się okazji zakupowych w różnych branżach. Gra się na krótko, tanio i szybko kupuje oraz drogo i szybko sprzedaje. Dużo większego znaczenia nabierają cykle sezonowe i zakupy okazjonalne. Organizacja handlowa zmienia swoją strukturę. Sieciowa organizacja macierzowa ustępuje organizacji procesowej. Układy stanowiskowe ustępują układom zadaniowym.


Cechy gospodarki cyrkularnej

 • przewaga handlu elektronicznego nad handlem tradycyjnym
 • rzeczywiste zespolenie naczyń połączonych
 • rosnąca rola integratorów i emagazynów
 • potrzeba kreacji dowodów fizycznego istnienia produktów
 • automatyzacja wystawiania aukcjina Allegro i dodawanie produktów
 • dywersyfikacja kanałów dystrybucji internetowej
 • wielobranżowa gra handlowa oparta o cykle i okazje zakupowe
 • układy stanowiskowe ustępują układom zadaniowym

Rola analizy trendów

Podstawową rolą handlowca (w ujęciu tradycyjnym kupca) jest trzymanie się zasady "kup tanio a sprzedaj drożej". Aby kupić coś taniej, a potem móc sprzedać drożej, trzeba wiedzieć: co, gdzie i kiedy kupić? Innymi słowy trzeba wykonać badanie (ang. researching) trendów rynkowych (badanie popytu: co ludzie kupują? Jaką potrzebę mają niezaspokojoną?. Orientacja marketingowa opiera się na niezaspokojonych potrzebach ludzkich. Dla wielu handlowców zorientowanych produktowo takie podejście może wydawać się błędne i niezrozumiałe. Niemniej jednak, nawet jeśli wstępnie zakładamy, że takie podejście niejako "od tyłu" (wtórne) nie ma sensu, tak jeśli dodamy do tego analizę cen i marż, to szybko zdamy sobie sprawę z tego, że orientacja marketingowa znacząco zmniejsza ryzyko powstania wąskich gardeł i zatorów finansowych (utraty płynności na skutek zbyt dużego zatowarowania).

Cechy analizy trendów

 • orientacja marketingowa
 • analiza niezaspokojonych potrzeb ludzkich
 • spadek ryzyka utraty płynności finansowej
 • analiza cen i marż

Narzędzia do analizy trendów rynkowych

Na rynku dostępnych jest wiele dobrych narzędzi służących do analizy trendów rynkowych i cen. Narzędzia te dostosowane są do badania trendów w różnych kanałach dystrybucji internetowej i pełnią różne funkcje (analizują różne aspekty tego rynku). Do podstawowych z nich należą

 • TradeWatch - raporty kategorii, analizy sprzedaży, nierentowne aukcje, monitoring cen
 • PriceWizard - monitoring cen
 • Keyword Planner - analiza i dobór słów kluczowych dla tytułów
 • Google Trends - analiza popularności i sezonowości fraz (produktów)

Firma web3promagraco w ramach prowadzonej działalności oferuje pomoc w zakresie analizy trendów zakupowych, wyboru popularnych produktów, analizy cen i marż, optymalizacji zakupów, pozycjonowania aukcji poprzez optymalizację tytułów i inne prace z zakresu analizy trendów rynkowych, pozycjonowania i optymalizacji aukcji, wraz z rozbudową kanałów dystrybucji internetowej, zatowarowywaniem sklepów internetowych i kreacją oraz formatowaniem rzeczowych dowodów fizycznego istnienia produktów (zdjęć i opisów).