Wystawianie aukcji

Ogólna charakterystyka usługi

Zajmujemy się ręcznym, mechanicznym i automatycznym wystawianiem aukcji, wprowadzaniem danych, kreowaniem opisów, obróbką graficzną, optymalizacją miniaturek, tytułów, pozycjonowaniem ofert w wyszukiwarkach serwisowych, budowaniem kont sprzedażowych i dywersyfikacją interentowych kanałów dystrybucji towarów i usług.

Oferujemy profesjonalną, szybką i tanią pomoc przy wystawianiu aukcji internetowych na polskie i zagraniczne serwisy aukcyjne, takie jak m.in. Allegro, eBay, Amazon, Arena.pl, etsy, serwisy typu e-marketplace, jak eMag, Empik czy Carrefour. Znamy te serwisy i poruszamy się po nich sprawnie. Jeżeli sytuacja tego wymaga pomagamy w rejestracji, konfiguracji, personalizacji i zbudowaniu całego konta sprzedażowego.

Aukcje internetowe wystawiamy bezpośrednio z poziomu serwisu aukcyjnego lub z poziomu e-magazynu (np. Baselinker) albo sklepu internetowego (jak np. IAI, Prestashop). Mamy duże doświadczenie w pracy magazynowej na e-magazynie Menadżera Allegro i Baselinker oraz sklepie internetowym IAI oraz Prestashop. Poza tym bardzo dobrze radzimy sobie w środowiskach magazynowych sklepów internetowych postawionych na silnikach Comarch, Prestashop, Open Cart i innych. Potrafimy dokonać niezbędnych konfiguracji systemów magazynowych i sklepowych, spersonalizować konto sprzedażowe oraz wykonać ręczne, mechaniczne lub automatyczne wystawianie aukcji.

Proponujemy usługę zdalną jednorazową, cykliczną lub stałą. Pełnimy rolę "pracownika dochodzącego", wsparcia w czasie dostaw lub w momencie wzrostu natężenia sprzedaży albo stałego partnera wykonującego prace z zakresu marketingu internetowego. Jesteśmy firmą, płatnikiem VAT, podejmujemy się współpracy z polskimi i zagranicznymi podmiotami z branży e-commerce i marketingu internetowego. Zachęcamy do współpracy firmy sprzedażowe, marketingowe i informatyczne.

Nasi klienci

i zrealizowane projektyW ramach usługi wystawiania aukcji internetowych wykonujemy prace wynikające z otrzymanej instrukcji - uzgodnionych zasad współpracy. Stopień skomlikowania zlecenia bywa bardzo różny. Wszystko zależy od specyfikacji produktu, dostępności danych i wymagań jakościowych zamawiającego. Do podstawowych prac związanych z wystawianiem aukcji internetowych należy:

 • wprowadzanie danych z katalogu lub strony producenta do serwisu aukcyjnego, przenoszenie danych dotyczących specyfikacji, kreowanie opisów, formatowanie, a niekiedy i obróbka graficzna zdjęć;
 • wprowadzanie nowych dostaw z faktury (lub innego zestawienia finansowego), wyszukiwanie dodatkowych informacji na podanych stronach lub ogólnie w "sieci". Zazwyczaj dochodzi do tego kreacja oryginalnych opisów, formatowanie i zdjęć i obróbka graficzna;
 • ręczne wprowadzanie zmian na aukcjach (tych, których nie da się zrobić masowo w sposób mechaniczny czy automatyczny). Zmiana parametrów, dodawanie informacji, zmiana graficzna, wzbogacanie aukcji, optymalizacja tytułów, opisów i miniaturek;
 • wprowadzanie informacji o produkcie na e-magazyn lub sklep internetowy i następnie wystawianie aukcji z poziomy menadżera magazynowego czy sklepowego. Budowanie plików produktowych, stawianie e-magazynu lub sklepu internetowego oraz dywersyfikacja kanałów dystrybucji towarów i usług
wystawianie aukcji
Ile kosztuje wystawianie aukcji?

Koszt wystawiania aukcji internetowych ustalany jest indywidualnie w odniesieniu do otrzymanych wytycznych (instrukcji, schematu procesu zadaniowego) i naszego cennika. Prosimy o przygotowanie wytycznych. Mogą mieć one charakter ogólny na zasadzie "to z tąd w tym terminie" lub bardziej szczegółowy. Im mniej pracy analitycznej i kreatywnej, im mniej przejść między stronami i dokumentami, tym cena za usługę kreowania ofert będzie niższa ("lepsza organizacja lepsza optymalizacja). Niemniej jednak staramy się aby ustalana przez nas cena jednostkowa za aukcję internetową była wprost proporcjonalna do kosztu 15 zł netto + VAT / 1 za jedną godzinę pracy (czyli de facto najniższa z możliwych). Przyjmujemy wynagrodzenie akordowe lub stawkę godzinową (jeżeli klient sobie tego życzy oferujemy wideo kontrolę lub inną kontrolę pracy zdalnej), a w wyjątkowych sytuacjach przyjmujemy rozliczenie w systemie prowizyjnym. Tempo w jakim wystawiane są aukcje zależy od 5 podstawowych czynników, a mianowiecie: ilości dowodów rzeczowych (zdjęć, treści, itp.), wariantów aukcji (kolorów, rozmiarów, itp.), serwisu aukcyjnego (Allegro, eBay, itp.), organizacji pracy (procesy, programy, itp.), osoby wystawiającej (koncentracji, chęci, umiejętności, doświadczenia).

Łatwe

1,99 + VAT
 1. Przenoszenie
 2. Kopiowanie
 3. Wprowadzanie
 4. ~ 5 min

Normalne

2,99+ VAT
 1. Wprowadzanie
 2. Poprawa opisów
 3. Parametry
 4. ~ 10 min

Trudne

3,99+ VAT
 1. Optymalizacja
 2. Kilka ścieżek
 3. Formatowanie
 4. ~ 15 min


Najprostsze jest kopiowanie danych produktowych z różnych stron czy katalogów, uzupełnienia danych, kreowanie opisów na podstawie specyfikacji, obróbka graficzna. Do trudniejszych i zarazem bardziej czasochłonnych należy wyszukiwanie informacji, w tym zdjęć. Optymalizacja aukcji pod kątem jakościowym, podobnie jak tłumaczenie treści aukcji na język angielski / niemiecki podnosi cenę jednostkową wystawiania aukcji.

Aukcja internetowa jest formą mikroreklamy, którą buduje się w oparciu o wirtual psychical evidence, tj. wirtualne dowody istnienia produktu / usługi. Dowodami istnienia produktów są treści, zdjęcia, dokumenty i coraz częśćiej filmy. O sukcesie prac nad budowaniem konta sprzedażowego na serwisie aukcyjnym czy zatowarowywaniem sklepu internetowego decyduje myślenie pragmatyczne, omijanie i z czasem korygowanie luk koncepcyjnych, utrzymywanie kontroli zadaniowej, organizacja zadaniowo-procesowa, dobra komunikacja interypersonalna i poszerzanie współpracy. Oczywiście współpraca przy wystawianiu aukcji internetowych może mieć charakter jednorazowy, cykliczny lub stały. Niemniej jednak zachęcamy przedstawicieli małych firm do stałego wydzielania nam prac marketingowych nad kontami sprzedażowymi i sklepami internetowymi.