• Usługa
 • Administrowanie stron
 • Techniki
 • HTML
 • CSS
 • SQL
 • PHP
 • Java Script
 • Framework
 • bootstrap 4
 • Wordpress
 • Zend
 • Laravel
 • Symfony

Administrowanie stron, serwisów i sklepów

Jako, że na co dzień zajmujemy się pracami pomocniczymi z zakresu programowania i marketingu internetowego posiamy odpowiednie kompetencje do administrowania stron, serwisów i sklepów internetowych, a w tym do zarządzania ich strukturą, funkcjonowaniem oraz treśćmi.

Jaką rolę odgrywa administrator stron internetowych? Administrator stron interentowych to swojego rodzaju pomoc dorywcza, osoba spełniająca życzenia klienta i wykonująca drobne prace programistyczne na stronie, serwisie czy sklepie internetowym.

Administrowanie stroną internetową polega w głównej mierze na jej moderacji, poprawianiu kodu, dodawaniu treści, zdjęć otrzymanych od dewelopera lub własnych (w zależności od relacji z deweloperem). Celem działania adminstratora witryny jest nade wszystko wprowadzanie danych (data entry) i reagowanie na pojawiające się błędy i problemy z funkcjonowaniem witryny serwisu internetowego.

Admin serwisu internetowego to prawa ręka dewelopera, osoba posiadająca wystarczające kompetencje do tego, aby wyręczać dewelopera w pracach, na które nie ma czasu lub którymi się nie zajmuje ze względu na inne kompetencje. Relacja z osobą wynajętą do administrowania stron internetowych odbywa się najczęściej zdalnie. Administrator pracuje na podstawie otrzymanych plików, informacji lub wytycznych.

Do najczęstszych zadań administratora witryny interentowej należy:

 • cykliczna aktualizacja treści
 • publikacja wcześniej przygotowanych artykułów
 • dodawanie zdjęć
 • optymalizacja kodu witryny internetowej
 • kontrola sposobu wyświetlania się witryny
 • mobilność witryny
 • pozycję witryny w wyszukiwarce internetowej

Współpracujemy m.in. z eTown przy realizacji serwisu społecznościowego Saskiej Kępy.Koszt administrownaia strony, serwisu czy sklepu internetowego przekładamy na rozliczenie godzinowe. Stawka godzinowwa wynosi 15 zł netto + VAT. Oferujemy usługę zdalną i pozwalamy na monitorowanie czasu pracy i jej efektów za pomocą codziennych raportów, rozliczeń czasowo-ilościowych i plików kontrolnych "wideo worker".