Integracja Baselinker – Allegro

Podstawowe założenia, wytyczne i instrukcje

Ostatnia aktualizacja: 07-2022

Jednym z atutów integracji konta na serwisie aukcyjnym Allegro z integratorem Baselinker jest możliwość kontrolowania stanów magazynowych. Proponowany przez Baselinker system kontroli stanów magazynowych jest na tyle elastyczny, że każdy sprzedawca znajdzie w nim rozwiązanie swoich problemów, niezależnie od tego, jaki jest jego cel.

Zazwyczaj chodzi o rozwiązania dwojakiego rodzaju. Część sprzedawców szuka możliwości kontrolowania stanów magazynowych z synchronizacją pełną. Druga część sprzedawców szuka możliwości kontrolowania stanów magazynowych z synchronizacją niepełną. Dodajmy od razu, aby nie było nieporozumień, że do kontroli stanów magazynowych na magazynie wewnętrznym Baselinker nie potrzebna jest synchronizacja stanów na koncie Allegro zintegrowanym z Baselinker. Synchronizacja taka jest jednak niezbędne, jeśli chcemy, aby za zmianami ilościowymi stanów na magazynie szły zmiany w ilości produktów na aukcjach.

Synchronizacja jednostronna

Do tego, aby stany na magazynie wewnętrznym Baselinker zmiejszały się zawsze wtedy, kiedy na aukcji nastąpi sprzedaż, wystarczy powiązanie produktu na magazynie z aukcją na koncie za pomocą nr ID produktu magazynowego oraz pobieranie zamówień przychodzących ze zintegrowanego konta Allegro (do ustawienia na "TAK" w zakładce Integracje / Allegro / Zamówienia). W innym przypadku, jeśli zamówienia nie będą pobierane do Baselinkera, nie zmianią się stany na magazynie wewnętrznym Baselinker. Warto w tym miejscu dodać, że w przypadku synchronizacji stanów między kontem aukcyjnym a sklepem internetowym, tj. wtedy kiedy sklep internetowy odgrywa rolę magazynu, sposób ustawienia kierunku pobierania zamówień, nie ma żadnego znaczenia dla systemu kontroli stanów magazynowych. Jeżeli aukcja będzie poprawnie powiązana z produktem z magazynu sklepu, to każde zamówienie zmniejszy stan magazynowy tego produktu w sklepie, niezależnie od tego, czy będzie włączone przekazywanie zamówień z BL do sklepu, czy też nie.

Wiązanie nowych aukcji

Jeśli więc chcemy kontrolować powiązane z aukcjami Allegro stany produktów na magazynie wewnętrznym Baselinker, to nie musimy włączać synchornizacji stanów. Wystarczy, że wprowadzimy produkt na magazyn wewnętrzny Baselinker, wystawimy na jego podstawie aukcję na Allegro. I teraz, jeśli na tej aukcji zostanie sprzedany produkt, to zmniejszy się stan tych produktów na magazynie wewnętrznym Baselinker. Należy przy tym pamiętać, że może to potrwać kilka minut. Należy też pamiętać o tym, aby zamówienia z Allegro spływały do Baselinkera, bo inaczej Baselinker nie będzie widział, że zaszła zmiana stanu ilościowego na aukcji.

Wiązanie istniejących aukcji

Równie dobrze może się jednak zdarzyć i taka sytuacja, że posiadamy już aukcje na Allegro, ale nie mamy magazynu i w związku z tym zapragnęliśmy stworzyć taki magazyn w obrębie integratora Baselinker. Innymi słowy, o ile powyżej rozważaliśmy sytuację, kiedy produkty na magazynie łączyły się w sposób automatyczny z aukcjami, za sprawą tego, że aukcje te były wystawiane na podstawie formularzy produktowych wprowadzonych do magazynu Baselinkera i przez to aukcje i produkty posiadały wspólne ID produktu, tak w obecnej sytuacji, aukcje i produkty takiego powiązania nie posiadają i należy takie powiązanie stworzyć na podstawie ID produktu. Innymi słowy należy powiązać istniejącą aukcję z produktem na magazynie wewnętrznym Baselinker poprzez ręczne nadanie aukcji nr ID produktu z magazynu.

Kilka aukcji – jeden produkt

Bardzo ważnym pytaniem, które w praktyce nasuwa się na usta większości sprzedawców Allegro, chcących kontrolować swoje stany za pomocą magazynu wewnętrznego Baselinker, jest to, czy można powiązać jeden produkt z magazynu z dwoma aukcjami z tego samego konta? Aukcje wystawiane na podstawie tych samych produktów z magazynu wewnętrznego mają przypisane te same numery ID. Sprzedaż z jednej i drugiej aukcji skutkuje obniżeniem stanu jednego produktu na magazynie wewnętrznym Baselinker. Nie stanowi to też problemu dla wiązania istniejących aukcji z jednym i tym samym produktem na magazynie. Wystarczy podać dla wybranych aukcji ten sam numer ID produktu z magazynu wewnętrznego Baselinker.

Kilka kont aukcyjnych – jeden produkt

Kolejnym pytaniem jest to, jak wykonać powiązanie aukcji z kilku kont z jednym produktem z magazynu wewnętrznego Baselinker? Przecież w praktyce sprzedawcy na Allegro posiadają najczęściej więcej aniżeli jedno konto sprzedażowe i bardzo często zdarza się, że na dwóch kontach sprzedażowych mają te same produkty, ale np. w różnych cenach czy o różnych tytułach. Kiedyś Allegro wzorem Amazona wprowadzi obowiązkowe numery EAN i za ich sprawą ograniczy powielanie tych samych produktów w obrębie danej kategorii, ale i tak zawsze będzie występowała potrzeba wiązania wielu aukcji z różnych kont (niekoniecznie z tego samego serwisu internetowego) z produtkami na magazynie wewnętrznym Baselinker. W Baselinker możemy bez problemu powiązać z produtem na magazynie kilka aukcji z kilku różnych serwisów internetowych. Warunkiem koniecznym dla zadziałania takiego systemu automatycznej kontroli stanów magazynowych, jest odpowiednia konfiguracja ustawień integracji kont aukcyjnych z integratorem Baselinker i ustawienie opcji pobierania zamówień z tych kont do Baselinkera. Należy bowiem pamietać, że w odróżnieniu od sytuacji, kiedy nasz magazyn pracuje na sklepie internetowym, kontrola stanów magazynowych na magazynie wewnętrznym Baselinker wymaga ustawienia pobierania zamówień do Baselinkera. Jeśli będziemy chcieli kontrolować stany na magazynie sklepowym, to wtedy włączymy synchronizację i kierunek pobierania zamówień, jak i zarazem miejsce obsługi klienta, mogą być wtedy dowolne (sklep albo Baselinker).

Stan równy "0"

Dobrze zadać sobie też pytanie, co się tanie jeśli stan magazynowy będzie równy 0? Czy aukcja ulegnie zamknięciu (jeśli na aukcji będzie więcej produktów)? Czy po prostu na magazynie stan przeskoczy z "0" na "-1" i nic się nie stanie? Jeśli automatyczną kontrolę stanów magazynowych zbudujemy w oparciu o wiązanie produktów z aukcjami, bez synchronizacji stanów, to stan z magazynu zejdzie poniżej zera w przypadku sprzedaży powyżej stanu magazynowego. To dobre rozwiązanie dla sprzedawców, którzy nie chcą, aby ich aukcje zamykały się samodzielnie, jeśli wyczerpie się im stan na magazynie (mogą uznać np. że sprowadzą produkt na tyle szybko, że zamykanie dobrze wypozycjonowanej aukcji mija się z celem).

Synchronizacja pełna

W innym przypadku, jeśli chcielibyśmy zyskać dodatkową kontrolę nad ilościami produktów na aukcjach, to należy włączyć opcję synchronizacji stanów w module aukcji Allegro. Synchronizacja stanów pozwala na różne ustawienie wtyczki automatycznej aktualizacji stanu. Do najważniejszych opcji należy możliwość ustawienia:

  • synchronizacji co 8 godzin, co godzinę lub co 5 minut;
  • akcji na wypadek stanu zerowego: zakończ ofertę, zmień ilość w ofercie na 1 sztukę (nie rozumiem po co komuś byłaby potrzebna taka opcja) i nie rób nic (nie zmieniaj oferty);
  • akcji na wypadek ręcznego obniżenia stanu ilościowego produktów na magazynie wewnętrznym Baselinker: zmniejsz ilość dostępną na aukcji do wysokości stanu magazynowego lub nie rób nic (nie zmieniaj oferty);
  • akcji na wypadek ręcznego zwiększenia stanu ilościowego produktów na magazynie wewnętrznym Baselinker: zwiększ ilość dostępną na aukcji do wysokości stanu magazynowego lub nie rób nic (nie zmieniaj oferty)

Jak można zauważyć, możliwość ustawienia akcji "nie rób nic na aukcji" (nie zmieniaj oferty) w przypadku stanu zerowego na magazynie, mniejszego stanu ilościowego na magazynie, czy większego stanu ilościowego na magazynie, są równa systemowi, który można osiągnąć bez synchronizacji stanów. W takim przypadku włączanie synchronizacji stanów dla konta sprzedażowego na Allegro po prostu nie ma sensu. Jeśli automatyczną kontrolę stanów magazynowych zbudujemy o powiązania aukcji i produktów na podstawie ID, to też zmieniać się będzie wyłącznie stan ilościowy na magazynie wewnętrznym Baselinker.
osoba do wystawiania aukcji internetowych

Michał Chechelski jest webmasterem z ponad 10 letnim stażem. Z wykształcenia specjalista ds. zarządzania i marketingu. Z doświadczenia zawodowego webmaster i copywriter. Właściciel firmy web3promagraco. Realizuje prace z zakresu dywersyfikacji kanałów dystrybucji internetowej – wystawia aukcje internetowe, dodaje produkty na sklepy, wykonuje konfiguracje, stawia sklepy internetowe i je pozycjonuje. Pracuje samodzielnie lub w zespole projektowym.